Menu
piotr-lawacz

Profil:

Trener, konsultant, coach z blisko 20 letnim doświadczeniem.

Specjalizacja:

Jako trener specjalizuje się w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianego przywództwa i zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta oraz innych, związanych z efektywnością indywidualną i zespołową. Jako konsultant zajmuje się m.in. zarządzaniem zasobami ludzkimi, psychologią sprzedaży i współpracy z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym. Jako coach pomaga klientom czerpać satysfakcję z życia osobistego (life coaching) i zawodowego (executive coaching), wspiera ich w rozwiązywaniu problemów i wprowadzaniu pozytywnych zmian.

Doświadczenie zawodowe:

Konsultant Instytutu Promocji Kadr w Sopocie. Asystent w Katedrze Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Odpowiadał za PR w firmie Doradca Consultants Ltd. Konsultant ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Dyrektor Działu Huthwaite Polska oraz Dyrektor Zespołu Coachingu Biznesowego. Prowadzi Pracownię Coachingu i Rozwoju. Jako konsultant/trener/coach pracował dla m.in. takich klientów jak: Gdańska Stocznia REMONTOWA, Energa-Obrót, Gdańska Fundacja Oświatowa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Auchan Polska, Shell Polska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Ternaeben Polska, Wincanton Polska, Telekomunikacja Polska, Siemens Polska, Bank Pekao, Raiffeisen Bank Polska, ING Bank Śląski, Agfa Polska, Fundacja Przekształceń Własnościowych, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Polska Telefonia Cyfrowa, Saur Neptun Gdańsk, PKN Orlen, The European House - Ambrosetti.

Wykształcenie:

Magister psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego przy Gdańskiej Fundacja Kształcenia Menedżerów. Szkolenia m.in. z marketingu i PR, NLP, sprzedaży, zarządzania, coachingu.

Afiliacje:

Członek International Coach Federation, Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, współpracownik Izby Coachingu oraz Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego.