Menu

Integrujemy ludzi ze strategią

Nadrzędnym celem naszych działań jest wzrost przychodów, zysków oraz wartości firm, z którymi współpracujemy. Osiągamy to, poprzez pomoc w opracowaniu i wdrożeniu trafnej strategii. Pracujemy także nad poprawą skuteczności i efektywności poszczególnych ludzi, działów, a w konsekwencji całej organizacji. Aby działania rozwojowe przynosiły biznesowe rezultaty w pierwszej kolejności należy spowodować, że ludzie będą podejmowali właściwe działania, a dopiero w drugiej kolejności robili to efektywnie. Dlatego punktem wyjścia jest strategia – podjęcie decyzji dotyczącej tego w jaki sposób firma będzie wyróżniać się od konkurencji i budować lojalność klientów. Po jej określeniu, a następnie zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania efektywnością i wynikami kluczowe jest zbudowanie spójności pracowników ze strategią.

Pokazujemy jak pracować nad zaangażowaniem pracowników, tak, by na co dzień swoją pracą przyczyniali się do sukcesu firmy.

Wielu menedżerów pyta nas: co ma wspólnego zaangażowanie pracowników
z rezultatami biznesowymi?

Service Profit Chain

  • 1. Firmy posiadające zaangażowanych pracowników osiągają przeciętnie 6-krotnie wyższy wskaźnik rentowności aktywów (ROA) w porównaniu do firm, których pracownicy są niezaangażowani*
  • 2. Zaangażowani pracownicy są o 56% bardziej skłonni do podejmowania działań budujących lojalność klientów* a pamiętajmy, że każde 5% wzrostu lojalności klientów to od 25% do 95% większy zysk!
  • 3. Zaangażowani pracownicy są o 20% bardziej efektywni w porównaniu z pracownikami niezaangażowanymi**
  • 4. Zaangażowani pracownicy są o 87% mniej skłonni do opuszczenia firmy**

video-smallLeaders of the Future – wypowiedź Piotra Gajla / Grupa Żywiec 

W odpowiedzi na tę potrzebę integrowania ludzi ze strategią opracowaliśmy szereg rozwiązań – narzędzi diagnostycznych i doradczych oraz programów rozwojowych:

Niejednokrotnie środkiem do osiągnięciu oczekiwanych rezultatów są poważne zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych zespołów lub nawet całej firmy. Zwykle są one trudne do przeprowadzenia. Kiedy widzimy, że jest taka potrzeba, inicjujemy je i inspirujemy menedżerów a następnie pomagamy wdrożyć je w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wystąpienia nieplanowanych kosztów lub utraty zaufania klientów oraz pracowników.

Właściwe przygotowanie jest o tyle istotne, że statystyki są w tym względzie niepokojące. 70% zmian kończy się niepowodzeniem!*** Przede wszystkim dlatego, że wiele firm zapomina o tym, że zmiany wymagają szczególnego zadbania o ludzi. Zarówno tych, których zmiana dotyczyć będzie bezpośrednio (ryzyko istotnego spadku zaangażowania, efektywności a nawet nieplanowanych absencji czy wręcz sabotażu), czy tych, którzy będą ją tylko obserwowali (wpływ na lojalność wobec firmy lub zdolność do sprawnego wdrażania kolejnych zmian w przyszłości). Kluczową rolę w tym obszarze pełnią bezpośredni przełożeni. Dlatego oprócz właściwego zaplanowania procesu zmian wspólnie z grupą roboczą (Warsztaty doradcze i konsultacje) czy też rozwoju umiejętności przywódczych (Przywództwo), które są niezbędne do skutecznego przewodzenia ludziom w zmianie proponujemy program Przywództwo dla zmiany.

video-smallProjekt Delta – wypowiedź Roberta Bębenka / Grupa Żywiec

* Companies with high levels of engagement show a return on assets six times higher than companies with low engagement levels. Engaged employees are 56% more likely to create customer loyalty. A 5% increase in customer loyalty creates a 25% to 95% profit increase. (Roger D'Aprix, Barbara Fagan-Smith, ROI Communication and Thomas M. Doolittle, Caterpillar Inc. IndustryWeek 12 Apr. 2011)

** Employees with the highest level of commitment perform 20% better and are 87% less likely to leave the organization, which indicates that engagement is linked to organizational performance. (Lockwood, Nancy R. "Leveraging Employee Engagement for Competitive Advantage: HR's Strategic Role." HRMagazine Mar. 2007: 1-11. SearchSpot. ABI/INFORM Global (PQ). McIntyre Library, Eau Claire. 22 Apr. 2007)

*** Badania przeprowadzone przez McKinsey & Company