Menu

Pomagamy przyciągnąć i utrzymać talenty oraz efektywnie inwestować w rozwój ich zaangażowania

Jak przyciągnąć do firmy największe talenty i jednocześnie budować jej wizerunek? Dbając o swoich obecnych pracowników! Do tego stopnia, aby stali się ambasadorami naszej firmy na rynku pracy.

Kluczem do sukcesu w tym obszarze jest silna kultura przywództwa na wszystkich szczeblach. Rozwijamy ją poprzez szkolenia i coaching, jak również trafne narzędzia monitorowania postępów we wdrażaniu pożądanych zmian. Pomagamy firmom tworzyć warunki sprzyjające przyciąganiu najlepszych pracowników, rozwijaniu ich talentów oraz utrzymaniu zaangażowania. Te działania dodatkowo sprzyjają budowaniu zdolności firmy do osiągania spektakularnych efektów biznesowych.

Trafna diagnoza rzeczywistych potrzeb i powiązanie z potrzebami biznesu pozwala racjonalnie i efektywnie inwestować w rozwój kompetencji i zaangażowania pracowników. Jest to szczególnie istotne jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 70% budżetów szkoleniowych jest wydawane na szkolenia, które nie przekładają się na pracę uczestników*.

* “Research indicates that, on average, less than 30 percent of what people learn (in training) actually gets used on the job,” Dana Gaines Robinson and James C. Robinson in the book Performance Consulting."