Menu

Przywództwo i umiejętności menedżerskie

1. Przywództwo

Wydobywamy model przywództwa

Stosowane przez nas podejście do rozwoju umiejętności przywódczych opiera się na przekonaniu, że właściwe odpowiedzi znajdują się już w danej organizacji. Dlatego pracę rozpoczynamy od spotkań z menedżerami i pracownikami, diagnozując oczekiwania dotyczące postaw i zachowań liderów. Następnie, podczas warsztatów, pokazujemy różnicę między przewodzeniem ludziom a zarządzaniem nimi. Wypracowujemy zestaw zachowań przywódczych, zbieżnych z kulturą organizacyjną firmy i jej celami strategicznymi. Szlifujemy liderów, którzy wyznaczają kierunek i potrafią skierować na niego wszystkich pracowników firmy.

2. Przywództwo dla wyników

Celujemy w skuteczność menedżerów

Większość najskuteczniejszych menedżerów nigdy nie zdobyła MBA, ani nie kończyła szkół dla menedżerów. Zarządzanie to praktyka, a nie wykształcenie. Dlatego podczas szkoleń koncentrujemy się na codziennych sytuacjach, a nie na teoretycznej wiedzy. Wskazujemy najlepsze narzędzia i szlifujemy umiejętności planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Menedżerowie pod naszym okiem ćwiczą jak dobrze zdefiniować właściwe cele, przełożyć je na zadania dla zespołu i odpowiednio je delegować. Pracują nad sposobami przeprowadzania analizy rezultatów, usprawniania procesów, monitorowania pracy. Trenują zachowania, które motywują i dowartościowują pracowników oraz te, w których konieczna jest krytyka czy reprymenda.

3. Przywództwo dla rozwoju

Wyposażamy w proste i skuteczne narzędzia

Menedżerowie muszą śledzić etapy rozwoju pracowników a następnie dostosowywać do nich swoje zachowania i adekwatne narzędzia, wspierające rozwój efektywności i potencjału. Przekazujemy im najlepsze narzędzia coachingowe, uczymy, w którym momencie i w jaki sposób delegować odpowiedzialność za sposób wykonania zadania. Następnie menedżerowie ćwiczą prowadzenie rozmów coachingowych w oparciu o model przywództwa funkcjonujący w organizacji. Dlatego idealnie jest połączyć ten program z programem "Przywództwo".

4. Przywództwo dla zmiany

Tworzymy liderów zmian

Ludzie boją się zmian, ale to właśnie one często działają zbawczo na rezultaty biznesowe. Dlatego uczymy menedżerów jak oswoić zmianę i stać się jej liderem. Tłumaczymy, jak ważna jest świadomość istoty zmian, prezentujemy postawy jakie zwykle przyjmują ludzie w reakcji na zmiany, pracujemy nad odpowiednim zaplanowaniem i wdrożeniem zmian. To od menedżerów, od ich umiejętności przełamania oporu i uruchomienie konstruktywnych reakcji, zależy sukces lub porażka zmiany. Dlatego bardzo ważne jest, aby menedżerowie potrafili odpowiednio reagować, nawet w bardzo trudnych sytuacjach. W tym celu korzystamy z narzędzi programu "Umiejętność skutecznego przekonywania".

5. Ocena 360° kompetencji menedżerskich

Przekazujemy precyzyjną informację zwrotną od współpracowników

Narzędzie to umożliwia precyzyjną ocenę menedżerów – ich sposobu zarządzania zespołem i współpracy z innymi osobami na kierowniczych stanowiskach w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Stanowi ono punkt wyjścia dla programów szkoleniowych, coachingowych i innych działań rozwojowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb a nie tylko deklarowanych oczekiwań. Ofertujemy dwa alternatywne podejścia/narzędzia:

 • Profil Zachowań Menedżerskich

  Oferujemy uniwersalny zestaw ocenianych kompetencji, adekwatny niezależnie od branży, wielkości firmy i szczebla w hierarchii. Profil charakteryzują precyzyjne, obszerne i zindywidualizowane rekomendacje rozwojowe.

 • Dedykowana ocena 360 stopni

  Daje możliwość realizacji badania w oparciu o dowolny model kompetencji np. funkcjonujący w organizacji klienta. Pozwala na pełną swobodę w definiowaniu ankiet i skalowaniu oceny.

 • 6. Przywództwo integralne

  Pomagamy uporządkować złożoność zmieniającego się świata

  Przywództwo integralne jest nowym spojrzeniem na przywództwo i odpowiedzią na wyzwania związane z zarządzaniem pojedynczymi osobami, zespołami oraz całymi organizacjami w coraz szybciej zmieniającym się świecie. Opiera się na Teorii Integralnej Kena Wilbera oraz Dynamice Spiralnej Dona Becka i Cowan’a, które służą zrozumieniu i zarządzaniu procesem rozwoju współczesnej organizacji. Zasady przywództwa integralnego inicjują twórcze zmiany wewnętrzne, inspirują do kształtowania trwałych relacji z innymi, twórczego przywództwa na poziomie osobistym, interpersonalnym i menedżerskim.

  Więcej...

  7. Storytelling for Leaders

  Jak wywierać wpływ, angażować i inspirować

   

  • Jak bardzo zainspirowała Cię ostatnia prezentacja celów strategicznych Twojej firmy?
  • Co z niej dziś pamiętasz?
  • Ile razy Twoja wypowiedź wywołała ziewanie audytorium?
  • Co czujesz stojąc przed koniecznością nawiązania rozmowy z nieznajomą osobą lub konfrontacją z czyjąś opinią?

  Program STORYTELLING FOR LEADERS rozwija umiejętności tworzenia i opowiadania anegdot. Mówimy je w sposób niezobowiązujący, a ludzie słuchają, zapamiętują i przekazują dalej. Można powiedzieć, że skutecznie "przyklejają się" do ludzi.

  Więcej...