Menu

Przywództwo

Wydobywamy model przywództwa

Stosowane przez nas podejście do rozwoju umiejętności przywódczych opiera się na przekonaniu, że właściwe odpowiedzi znajdują się już w danej organizacji. Dlatego pracę rozpoczynamy od spotkań z menedżerami i pracownikami, diagnozując oczekiwania dotyczące postaw i zachowań liderów. Następnie, podczas warsztatów, pokazujemy różnicę między przewodzeniem ludziom a zarządzaniem nimi. Wypracowujemy zestaw zachowań przywódczych, zbieżnych z kulturą organizacyjną firmy i jej celami strategicznymi. Szlifujemy liderów, którzy wyznaczają kierunek i potrafią skierować na niego wszystkich pracowników firmy.