Menu

Przywództwo dla zmiany

Tworzymy liderów zmian

Ludzie boją się zmian, ale to właśnie one często działają zbawczo na rezultaty biznesowe. Dlatego uczymy menedżerów jak oswoić zmianę i stać się jej liderem. Tłumaczymy, jak ważna jest świadomość istoty zmian, prezentujemy postawy jakie zwykle przyjmują ludzie w reakcji na zmiany, pracujemy nad odpowiednim zaplanowaniem i wdrożeniem zmian. To od menedżerów, od ich umiejętności przełamania oporu i uruchomienie konstruktywnych reakcji, zależy sukces lub porażka zmiany. Dlatego bardzo ważne jest, aby menedżerowie potrafili odpowiednio reagować, nawet w bardzo trudnych sytuacjach. W tym celu korzystamy z narzędzi programu "Umiejętność skutecznego przekonywania".