Menu

Przywództwo integralne

Świat biznesu staje się coraz bardziej konkurencyjny i nieuporządkowany. Szybkie zmiany technologiczne, większa rywalizacja międzynarodowa, deregulacja rynków, nadwyżka mocy produkcyjnych w kapitałochłonnych gałęziach to tylko niektóre elementy zmian, w obliczu których, aby przetrwać i skutecznie konkurować, należy poszukiwać innowacyjnych rozwiązań. Nowa sytuacja wymaga nowej jakości przywództwa. Świat czeka na liderów gotowych nadążać za przyspieszjącymi zmianami i rosnącą złożonością świata. 

Przywództwo integralne jest nowym spojrzeniem na przywództwo i odpowiedzią na te wyzwania. Opiera się na Teorii Integralnej Kena Wilbera oraz Dynamice Spiralnej Dona Becka i Cowan’a, które służą zrozumieniu i zarządzaniu procesem rozwoju współczesnej organizacji.

Teoria integralna

Teoria Integralna to nurt myśli filozoficznej i psychologicznej powstały w latach osiemdziesiątych XX wieku, jej inicjatorem jest amerykański myśliciel – Ken Wilber, który jest najczęściej tłumaczonym autorem książek naukowych. Główną zaletą Teorii Integralnej jest jej holistyczne podejście i integracja dorobku kulturowego wielu epok, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, z dziedziny nauki, religii, filozofii i sztuki. 

Wilber prowadzi od lat Instytut Integralny, który propaguje podejście integralne i jego zastosowania. O postępującym wzroście zainteresowania Teorią Integralną świadczy m.in. fakt, że do ruchu integralnego przyłączyło się już kilka amerykańskich uniwersytetów, które oferują studia wyższe (w tym również studia doktoranckie), bazujące na modelu Wibera,  a jedna z pierwszych integralnych firm doradczych “Source Integral“ wygrała w 2010 nagrodę “The Management Innovation eXchange“ (MIX) przyznawaną m.in. przez McKinsey, London Business School und Dell za innowacyjność w zakresie zarządzania na miarę 21 wieku. A sam Ken Wilber był doradcą w Białym Domu, bardzo cenionym przez Billa Clintona:

Zgodnie z Teorią Integralną istnieją 4 podstawowe wymiary lub perspektywy, przez które doświadczamy świata: subiektywna, intersubiektywna, obiektywna oraz interobiektywna. Cztery ćwiartki (kwadranty) rzeczywistości wyłaniające się z tego podziału to:

Przywództwo integralne - diagram nr 1

Dynamika Spiralna

Aby dostosować się do zmian, ludzie tworzą nowe, coraz bardziej złożone systemy pojęciowe, dzięki którym mogą sobie lepiej radzić, zapewnić przetrwanie i dalszy rozwój. Każdy model zawiera w sobie i przekracza wszystkie poprzednie, otwiera zatem nowe możliwości. Każdy poziom świadomości jest zorganizowany wokół systemu podstawowych wartości, wyrażających zbiorową inteligencję na danym etapie, a te same podstawowe wartości odnoszą się zarówno do całych kultur, jak i do jednostek ludzkich. System podstawowych wartości wyraża się poprzez samodzielnie rozprzestrzeniające się idee, zwyczaje, czy praktyki kulturowe.

Teoria ta opisuje osiem etapów ewolucji ludzkiej świadomości. Zostały one oznaczone kolorami: beżowym, purpurowym, czerwonym, niebieskim, pomarańczowym, zielonym, żółtym, turkusowym. Ewolucja zachodzi w kierunku od beżowego do turkusowego, przy czym najczęściej spotykane współcześnie systemy wartości odpowiadają przedziałowi niebieski–pomarańczowy.

Spiral Dynamics - Dynamika spiralna

Stosowana w biznesie, pomaga zrozumieć rynek. Obecnie jej praktyczność i uniwersalność stawia teorię w rzędzie niezbędnych narzędzi lidera. Nie ma bowiem mapy (oprócz Teorii Integralnej, która zapożycza ze Spiral Dynamics), która lepiej pomogłaby liderowi zorientować się w kulturowym terytorium, na którym działa i w potrzebach ludzi, którym przewodzi.

Cele szkolenia

  • 1. Wprowadzenie w myślenie systemowe umożliwiające całościowe spojrzenie na rozwój osobisty i rozwój organizacji. 
  • 2. Stworzenie i analiza sposobów wdrażania wizji, która stanowi  podstawowy element przywództwa transformacyjnego. 
  • 3. Nabycie wiedzy, umiejętności i wrażliwości pozwalających zwiększyć pozytywny wpływ na innych i rozwinąć bardziej produktywne relacje w pracy. 
  • 4. Poznanie zasad przywództwa umożliwiającego zarówno przywódcy jak i jego współpracownikom wzniesienie się na wyższy poziom produktywności , motywacji i moralności. 
  • 5. Poznanie nowych technik i narzędzi przywództwa pozwalający wykorzystać wewnętrzny potencjał przywódczy i stać się skutecznym liderem gotowym zmierzyć się z dzisiejszymi wymaganiami i przyszłymi wyzwaniami. 

Zarys programu

Zasady przywództwa integralnego inicjują twórcze zmiany wewnętrzne, inspirują do kształtowania trwałych relacji z innymi, twórczego przywództwa na poziomie osobistym, interpersonalnym i menedżerskim. Przedstawione podczas szkolenia tezy zilustrowane są wiarygodnymi przykładami osób osiągającymi rewelacyjne wyniki w skali światowej. Uczymy się od najlepszych! 

Przywództwo integralne  to uporządkowana koncepcja, która jest odpowiedzią na nowe wyzwania stawiane przez nieustannie i coraz szybciej zmieniającą się rzeczywistość. Łączy ona doświadczenie i praktykę osoby prowadzącej z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie:

  • - neurobiologii i neurolingwistyki 
  • - psychologii poznawczej 
  • - teorii integralnej 
  • - oraz z najbardziej efektywnymi praktykami uczenia się. 

Konkretne proponowane przez nas narzędzia to m.in.: analiza pola siły, metoda zmiany przekonań, ustawienia strukturalne (ISOA), Spiral Dynamics, model AQAL (All Quadrants All Levels), logiczne poziomy Dilts’a, Design Human Engineering (DHETM).

Warsztaty prowadzi Anna Storck: http://www.personaglobal.pl/pl/o-nas/zespol/anna-storck.