Menu

Management Action Profile™ (MAP™) 

Management Action Profile™ (MAP™) jest innowacyjnym instrumentem realizacji badań typu 360°, przeznaczonym do uzyskania precyzyjnej informacji zwrotnej na temat poziomu kluczowych kompetencji menedżerskich.

Model MAP™ bazuje na ponad 10 latach badań empirycznych i statystycznych dotyczących najskuteczniejszych praktyk menedżerskich. Przedmiotem oceny są zachowania menedżera dotyczące następujących obszarów:

1. Planowanie
2. Organizowanie i delegowanie
3. Motywowanie i angażowanie
4. Komunikacja
5. Ciągłe doskonalenie procesów
6. Rozwijanie ludzi
7. Sposób korzystania z władzy i autorytetu
8. Współpraca z innymi działami

Management Action Profile™ (MAP)

Management Action Profile™ , porównując do innych narzędzi oceny 360 stopni, wyróżnia:

Wysoka praktyczność pomiaru – badanie dotyczy konkretnych, statystycznie najprzydatniejszych zachowań menedżerskich

Łatwość wskazywania priorytetowych obszarów do rozwoju – respondenci (5 podwładnych, 3 współpracowników z tego samego szczebla i przełożony badanej osoby) wskazują nie tylko ocenę stanu aktualnego danego czynnika, ale także oceniają stopień jego ważności a na tej podstawie generowane są praktyczne macierze i tabele ze wskazaniami obszarów krytycznie ważnych ›

Pragmatyczne, zindywidualizowane rekomendacje rozwojowe – oprócz grafów i wykresów, raport zawiera, generowane automatycznie na podstawie wyników, rekomendacje działań rozwojowych ›

Uniwersalizm zastosowania – instrument bada kompetencje przydatne niezależnie od poziomu zarządzania, działu czy branży w jakiej pracuje badany menedżer ›

Ocena poziomu dojrzałości zespołu – oprócz oceny kompetencji menedżera na podstawie zebranych informacji generowana jest ocena dojrzałości zespołu – dodatkowy zestaw informacji przydatnych dla menedżera w codziennym zarządzaniu ›

Dostępność ankiet i możliwości wygenerowania raportów w różnych językach (oprócz języka polskiego dostępne są angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, duński, szwedzki, fiński, estoński, węgierski, rumuński, serbski, turecki, chiński, koreański, tajski).

Szybkość i łatwość realizacji – wystarczy przeprowadzić komunikację oraz przekazać listę uczestników (respondentów może wskazać sama osoba oceniana lub mogą być narzuceni przez osobę nadzorującą badanie po stronie klienta), a badanie możemy uruchomić w ciągu 24 godzin. Administracja i nadzór nad badaniem nie wymaga żadnego zaangażowania po stronie Klienta; raporty generujemy w ciągu 24 godzin od ustalonego terminu zakończenia badania ›

Wskazanie przeszkód w osiąganiu rezultatów – respondenci wskazują główne przeszkody stojące na drodze do zwiększenia efektywności zespołu zarządzanego przez menedżera w wymiarach: organizacja, środowisko, kierownictwo, zasoby, co pozwala skokowo podnieść efektywność zarządzania w krótkim czasie ›

Międzynarodowo potwierdzona skuteczność – z Management Action Profile™ , jako narzędzia oceny, skorzystało wiele organizacji na całym świecie.

 Z MAP korzystali pracownicy takich firm, jak m.in. Alcatel, Alstom, AXA, Bausch & Lomb, Eli Lily and Company, Epson, France Telecom, General Electric Bank, Hochland, KPMG, Rothmans, Samsung Electronics, Sodexo, Sony w następujących krajach: Argentyna, Australia, Belgia, Chiny, Kolumbia, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holadndia, Kanada, Korea, Liban, Łotwa, Meksyk, Nigeria, Nowa Zelandia, Peru, Rumunia, Serbia, Singapur, Szwajcaria, Taiwan, Tailandia, Tunezja, Turcja, USA, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W Polsce badanie MAP było stosowane w: Getin Noble Bank, Grupie Żywiec, LPP, Reckitt Benckiser.

Jeśli chcesz zapoznać się z przykładowym raportem wypełnij formularz:

Raport Management Action Profile (MAP)
 1. Imię i nazwisko*
  Pole wymagane.
 2. Firma*
  Pole wymagane.
 3. Stanowisko*
  Pole wymagane.
 4. Telefon*
  Pole wymagane.
 5. E-mail*
  Adres e-mail jest wymagany.
 6. Nieprawidłowe dane
 7. * Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wysłania przykładowego raportu bez konieczności podawania przyczyny, w szczególności pracownikom, właścicielom i innym przedstawicielom podmiotów oferujących usługi konkurencyjne wobec Persona Global Polska Sp. z o.o.