Menu

 Czym jest mobbing? 

Jest to systematyczne, trwajace minimum kilka miesięcy, zachowanie majace na celu poniżenie pracownika, obniżenie jego poczucia wartości, nękanie, skutkujące utratą jego zdrowia (psychicznego, psychosomatycznego lub fizycznego). Zachowania mobbera skutkują często odizolowaniem pracownika od grupy powodując, że czuje się on osaczony i bezradny.

Więcej

Słowo "mobbing" pochodzi z języka angielskiego, wywodzi się od czasownika "to mob" otoczyć, zaatakować, napaść, dokuczać i tak właśnie czuje się ofiara przemocy psychicznej w miejscu pracy: atakowana, pozbawiona wsparcia czuje się osamotniona i osaczona, bezradna, niezdolna do podjęcia jakiejkolwiek formy samoobrony.

  • Samo pojęcie stosowane było przez naukowców dla opisania agresywnego zachowania dzikich zwierząt
  • Na początku lat 80 XX w. w nowym znaczeniu użył go szwedzki lekarz i psycholog Heinz Leymann. On tez wydał szereg publikacji na temat mobbingu.
Inne formy szykanowania:

Dyskryminacja, bulling, stalking, molestowanie, ijime, whistleblowers,

 

mobbing-wykresy

Według badań przeprowadzonych w 2011 roku przez Wydział Nauk Humanistycznych SGGW oraz Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień aż 46 proc. Polaków spotkało się ze złym traktowaniem w miejscu pracy. W badaniach CBOS doświadczenie mobbingu zadeklarowało 40% pracowników. Dla porównania - według Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z Dublina, w krajach Unii Europejskiej mobbing jest stosowany wobec 12% pracowników. Środowiskowe analizy Pomorskiego Instytutu Demokratycznego oraz Uniwersytetu Łódzkiego wskazały, iż nękanie stosowano wobec 60% pracowników placówek edukacyjnych oraz aż 80% pielęgniarek. Mobbing to w Polsce zjawisko powszechne, choć nadal nie każdy zdaje sobie sprawę, że jest mu poddawany, bądź też sam dręczy innych.

Ogromny, ukryty problem doskonale pokazują dane Ministerstwa Sprawiedliwości. Wynika z nich, że w 2011 roku w rejonowych oraz okręgowych sądach pracy na rozpatrzenie czekało tylko ok. 650 wniosków o odszkodowanie a także zadośćuczynienie w sprawach o nękanie.