Menu

Kompetencje międzykulturowe

Jak widzą nas inni

Polak - Jak widzą nas inni

Jak negocjują Polacy (zwyczaje i błędy)

 

Polacy nie mają tradycji w sztuce negocjowania. O ile inne narody, jak: Żydzi, Ormianie, Grecy, Włosi czy ludy arabskie uprawiają negocjacje od tysiącleci, a niektóre kraje europejskie, jak: Hiszpanie, Portugalia, Anglia, Holandia czy Belgia uprawiały handel od wielu stuleci - Polska uwikłana w konflikty wewnętrzne i międzynarodowe nie miała warunków do rozwoju handlu zagranicznego i rozwijania przy tej okazji umiejętności negocjacyjnych.

 1. Polacy najczęściej przystępują do negocjacji bez wcześniejszego, profesjonalnego przygotowania. Często widać, że nie dysponują wcześniej przygotowanym planem rozmów, a nawet nie mają jednoznacznie określonego ich celu i listy możliwych ustępstw, skoro w trakcie rozmów strona polska gorączkowo i niemal jawnie ustala stanowisko w danej sprawie.
 2. Polacy tracą niepotrzebnie czas - już w trakcie trwania rozmów negocjacyjnych - na sprawy, które powinny być im znane wcześniej z posiadanych dokumentów i korespondencji czy nawet dzięki zasięgnięciu opinii kompetentnej osoby.
 3. Improwizacja jako przeciwieństwo rzetelnego przygotowania - to kolejny grzech polskich negocjatorów. W szczególności dla systematycznych Niemców, Duńczyków, Holendrów czy Szwedów rozmowy prowadzone w sposób ogólny, nieprzemyślany, naciągany stosownie do okoliczności budzą niechęć jako zupełna strata czasu.
 4. Polacy z upodobaniem poszerzają tematykę, jaka początkowo miała być przedmiotem rozmów handlowych i negocjacji.
 5. Zachodni negocjatorzy często odnotowują fakt zbędnych interwencji przełożonych w toku negocjacji.
 6. Generalnie Polakom obca jest umiejętność wczuwania się w położenie drugiej osoby.
 7. Polacy nie okazują żadnej dbałości o "zachowanie twarzy" oponenta. "Zwycięstwo" w toku negocjacji nie powinno prowadzić do "utraty twarzy" strony przeciwnej, w szczególności w krajach, w których sprawy honoru osobistego i rzetelności kupieckiej są kwestią drażliwą.
 8. Niedostateczna wiedza o historii, kulturze, problemach gospodarczych i politycznych kraju, z którego kupcami podejmuje się negocjacje handlowe. Dotyczy to zarówno sytuacji, kiedy rozmowy mają być prowadzone w obcym kraju i kiedy odbywają się w Polsce.
 9. Nieumiejętne słuchanie argumentów strony przeciwnej, nadmierne gadulstwo, przekazywanie niepotrzebnych, nieistotnych dla sprawy informacji i szczegółów.
 10. Słabą stroną Polaków jest punktualność. Dotyczy to zarówno terminu spotkania, jak i realizacji uzgodnień kontraktowych.

Równocześnie podkreśla się, że wielu przedsiębiorców młodszej generacji dysponuje wiedzą marketingową, finansową, prawną i negocjacyjną na poziomie międzynarodowym, na dodatek wspartą znajomością języków obcych.

 

Szkolenia biznesowe dotyczące ogólnokulturowych kompetencji międzykulturowych.

 

Mapa - szkolenia biznesowe dotyczące ogólno-kulturowych kompetencji międzykulturowych.

Ogólnokulturowe kompetencjie międzykulturowe

Szkolenia kierowane są do wszystkich osób pragnących nabyć zdolność sukcesywnego komunikowania się z ludźmi z innych kultur, służą poprawie współpracy grup ludzi o różnym zapleczu kulturowym. Celem treningów ogólnokulturowych jest uwrażliwienie na osobliwości, szanse i problemy międzkulturowych działań.

Szkolenia z tematów:

 • Różnice międzkulturowe w biznesie międzynarodowym.
 • Negocjacje międzynarodowe. 
 • Skuteczna komunikacja w zespole międzynarodowym. 

 

Specyficzne szkolenia międzykulturowe

Ukierunkowane są na kognitywną i doświadczeniową konfrontację z konkretną kulturą. Uczestnicy otrzymują aktualne informacje na temat historii, polityki, społeczeństwa i życia w danym kraju, zostają wprowadzeni w niuanse kultury i mentalności, poznają charakterystykę życia społecznego i gospodarczego oraz różnice występujące w zachowaniu w sferze prywatnej i zawodowej.

Dzięki egzemplifikacji podstawowych podobieństw i różnic oraz omówieniu licznych przykładów klasycznych nieporozumień istnieje wyższe prawdopodobieństwo skutecznej realizacji celów firmy oraz efektywnej pracy zespołowej. Mały savoir-vivre i krótki kurs najważniejszych słów i zwrotów stanowią praktyczne uzupełnienie szkolenia.

Przykłady szkoleń:

 • Kompetencje międzkulturowe we współpracy z Niemcami.
 • Kompetencje międzkulturowe we współpracy z Indiami.
 • Doing busines with Americans.

We współpracy z naszymi ekspertami jesteśmy w stanie przygotować szkolenie dotyczące wybranego kraju.

WDRAŻANIE OBCOKRAJOWCÓW, PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W POLSCE

Pomagamy zdobyć wiedzę na temat naszej kultury, tradycji, pokażemy różnice kulturowe oraz ich wpływ na współpracę z innymi i zarządzanie. Opracujemy I przeprowadzimy szkolenia oraz indywidualny coaching z zakresu kompetencji międzykulturowych oraz skutecznej komunikacji dla cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce.

Savoir Wivre I Etykieta w biznesie międzynarodowym

W świecie współczesnego biznesu znajomość zasad zachowań, form kurtuazyjnych, które służą do normowania i utrzymywania stosunków międzyludzkich w sytuacjach służbowych jest nie tylko niezbędna, ale jest przede wszystkim jednym z najważniejszych wyznaczników profesjonalizmu firmy. W biznesie międzynarodowym sama znajomość obcego kraju i języka nie są bynajmniej wystarczającą gwarancją satysfakcjonującej komunikacji czy skutecznych negocjacji.

Polecamy szkolenie Savoir Vivre i Etykieta w Biznesie Międzynarodowym. 

Łączy w sobie dziedziny Etykiety Biznesu, Komunikacji Interpersonalnej i Komunikacji Międzynarodowej, dając tym samym uczestnikom szansę podniesienia rangi i jakości swoich międzynarodowych kontaktów biznesowych. Celem szkolenia jest wykształcenie świadomości kulturowego uwarunkowania własnego sposobu postrzegania świata oraz zdobycia kompetencji działania w kontekście wielokulturowym, suwerennie i odpowiednio do sytuacji. Uczestnicy nauczą sie jak budować wizerunek osobisty i kształtować wizerunek firmy oraz radzić sobie z sytuacjami trudnymi i nietypowymi, a przede wszystkim tworzyć pozytywne wrażenie i eliminować złe nawyki, unikając nieprzyjemnych sytuacji i nieporozumień utrudniających wspólne interesy.