Menu

Rozwój osobistej efektywności

5. Mistrzostwo osobiste

Odkrywamy źródła motywacji

Odnajdując swoje źródło motywacji, rozumiejąc wpływ własnych przekonań i wartości na zdolność do realizacji celów potrafimy zbalansować wszystkie kluczowe aspekty życia prywatnego i zawodowego. Tę cenną umiejętność staramy się wypracować podczas szkolenia. Bardzo duży nacisk kładziemy na autodiagnozę mocnych i słabych stron uczestników, tak by dostali od nas receptę na dalszy rozwój. Przydaje się ona szczególnie początkującym menedżerom, osobom o wysokim potencjale rozwojowym oraz tym, którzy są zagrożeni zawodowym wypaleniem.

6. Innowacyjne Podejmowanie Decyzji

Trafiamy w skuteczność

Jak podejmować najlepsze decyzje? Program jest odpowiedzią na to powszechne pytanie ludzi biznesu. Tworzymy ogólne ramy procesu decyzyjnego i zapewniamy praktyczny zestaw narzędzi służących poprawie kreatywności. Na podstawie czterech najistotniejszych czynników: otwartości na informacje, holizmu umysłu (czyli balansu między lewą a prawą półkulą), radzenia sobie z niepewnością, akceptacji ryzyka przygotowujemy indywidualną analizę, która pomaga rozwinąć umiejętność skutecznego podejmowania decyzji.

7. Techniki kreatywnego myślenia

Odrzucamy sztampowe myślenie

Kreatywność to sztuka, dzięki której można uniknąć kroczenia tylko po utartych ścieżkach i wprowadzić nową jakość do organizacji. Dlatego tak ważne są innowacyjne rozwiązania, które wraz klientem wypracowujemy podczas programu. Uczestnicy poznają narzędzia i techniki stosowane m.in. przez agencje reklamowe. Odpowiednio stosowane przez menedżerów stymulują kreatywność całego zespołu w pracy nad nowatorskimi rozwiązaniami.

8. Organizacja czasu i przestrzeni

Bazujemy na wydajności

Umiejętne zarządzanie własną pracą to jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na efektywność. Dlatego wyposażamy uczestników programu w umiejętności gospodarowania własnymi działaniami, planowania, określania priorytetów, podejmowania właściwych decyzji dotyczących alokowania własnej energii. Niezwykle cenne w pracy w zespole jest również delegowania zadań, które potrafią wykonać inni, a także gromadzenia własnych materiałów i dokumentów w porządny i łatwo dostępny sposób. Konsekwentne wyznaczenie celów i określenie priorytetów wpływa na wydajność i optymalne wykorzystanie czasu pracy.

9. Sztuka wystąpień publicznych

Pokazujemy jak zdobyć słuchacza

Prezenter za każdym razem jest jak debiutujący aktor. Słuchacze nie widzą jego doświadczenia, wykształcenia, lat pracy i godzin, które poświęcił na projekt. To co wyniosą ze spotkania zależy tylko od kilkunastu, kilkudziesięciu minut prezentacji. Bez umiejętności odpowiedniego prowadzenia prezentacji, bycia jednocześnie inspiratorem, mentorem i administratorem tracimy czas swój i naszych rozmówców. Dlatego naszym klientom zdradzamy najefektywniejsze techniki sztuki wystąpień publicznych, pokazujemy jak zdobyć i utrzymać uwagę odbiorcy oraz uodparniamy na stres związany z trudnymi pytaniami i nietypowymi sytuacjami.

10. Rozwiązywanie konfliktów

Stawiamy na konstruktywne rozmowy

Konflikty rodzą się z różnicy zdań, jednak te, odpowiednio „rozbrojone” mogą zaskakiwać pozytywnymi skutkami zarówno biznesowymi jak i personalnymi. Kluczem do sukcesu jest zdolność do szybkiego reagowania w obliczu konfliktu i odpowiednia komunikacja. Dlatego nacisk kładziemy na poznanie i przećwiczenie kluczowych technik służących wzajemnemu zrozumieniu, ograniczających poziom emocji, dążących do poszukiwania obszarów zgody. Ważne są również zasady prowadzenia dyskusji oraz narzędzia wspierające prowadzenie dialogu. Program ten wyposaża jego uczestników w odpowiednie reakcje zarówno wtedy, gdy sami jesteśmy stroną w konflikcie, jak również gdy pomagamy innym osobom w rozwiązaniu problemu.

11. Asertywność

Łapiemy zdrowy balans

Asertywność to umiejętność osiągnięcia równowagi między bezpośredniością w wyrażaniu własnego zdania, a poszanowaniem emocji i potrzeb innych osób. Jest jedną z kluczowych kompetencji społecznych warunkujących efektywną komunikację, dlatego uczymy jak uniknąć uległości, ale także nie zrażać do siebie przesadną stanowczością. W trakcie programu uczestnicy poznają postawy, jakie przyjmują ludzie w sytuacjach trudnych emocjonalnie. Dzięki temu możliwe staje się podjęcie świadomej decyzji o uzdrowieniu swoich relacji z otoczeniem i wypracowaniu asertywnych zachowań.

12. Radzenie sobie ze stresem

Trzymamy emocje na wodzy

Stres wynikający z relacji z innymi ludźmi jest zjawiskiem naturalnym i niegroźnym, gdy potrafimy umiejętnie radzić sobie ze swoimi odczuciami. Najistotniejsza jest samoświadomość oraz stosowanie narzędzi komunikacyjnych pozwalających elastycznie kierować emocjami swoimi i rozmówcy w zależności od przyjętej strategii. Efektywne korzystanie z nich pozwala: budować długotrwałe relacje z ludźmi, szczególnie w sytuacjach trudnych, odpowiednio radzić sobie z krytyką i prowokacjami, odmawiać w taki sposób, aby zadbać o dalszą współpracę, identyfikować sytuacje prowadzące do konfliktu i skutecznie zapraszać do współpracy.

13. Komunikacja interpersonalna

Jak słuchać i przekonywać

Czy nasze wyobrażenie o sobie jest spójne z tym jak postrzegają nas inni i jak odbierane są nasze komunikaty? Efektywna komunikacja interpersonalna i stosowanie technik komunikacyjnych podnosi autorytet menedżera oraz wpływa na rezultaty indywidualne i zespołowe. Podczas programu, stawiając na praktyczne ćwiczenia, podnosimy efektywność uczestników w zakresie stosowania bardziej zaawansowanych i wysublimowanych narzędzi komunikacyjnych, przydatnych w codziennej pracy.

1. Umiejętność skutecznego przekonywania

Wyposażamy uczestników w konkretne narzędzie - przewodnik do skutecznego budowania zaufania i szybkiego zjednywania sprzymierzeńców

Jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali? Co robić, by nasze słowa wzbudzały odpowiednie reakcje? Umiejętność skutecznego przekonywania to kluczowa kompetencja wszystkich osób, szczególnie tych na stanowiskach kierowniczych oraz sprzedawców. Program, który oferujemy pozwala rozwijać i odpowiednio kształtować wielką sztukę, jaką niewątpliwie jest zjednywanie sobie ludzi. Poznając style komunikacji swoich rozmówców, ich potrzeby, oddziałując na kluczowe motywatory budujemy zaufanie i skutecznie wpływamy na sposób działania współpracowników. Dzięki temu po ukończeniu tego programu jego uczestnicy potrafią m.in. skuteczniej motywować, pokonywać opór przed zmianami, szybciej dochodzić do szczęśliwego finału negocjacji czy opanowywać sytuacje konfliktowe.

2. Skuteczny Negocjator

Dbamy o efektywne porozumienie

Bardzo często sukces menedżera zależy od jego umiejętności wpływania na partnerów i współpracowników. Dlatego uczymy budowania współpracy oraz negocjowania trwałych porozumień i umów. Zwracamy uwagę na styl komunikacji, okazywanie empatii oraz poziom elastyczności w rozmowie z innymi. Pokazujemy jak budować trwałe i satysfakcjonujące relacje biznesowe oparte na zaufaniu. Uczestnicy programu otrzymują informacją zwrotną, dzięki której mogą dowiedzieć się jak postrzegają ich inni oraz jak rozwijać swoje umiejętności negocjacyjne.

3. Inteligencja Emocjonalna w biznesie

Dbamy o wydajność

Inteligencja emocjonalna to jeden z kluczowych czynników warunkujących skuteczność biznesową. Zapewnia ona możliwość maksymalnego wykorzystania IQ, umiejętności i wiedzy. Dlatego tak ważne jest ciągłe wzmacnianie i rozwijanie jej szczególnie u liderów. Podczas programu ćwiczymy właściwe zarządzanie emocjami i rozwijanie trwałych relacji z innymi ludźmi. Uczestnicy otrzymują cenne informacje zwrotne na temat swoich mocnych i słabych stron w zakresie EQ. Pozwala to nie tylko na rozwój indywidualny pracowników, ale także wpływa na efekty w całej organizacji.

4. Budowanie sukcesu w korporacji

Wyważamy proporcje

Jak nie dać się wciągnąć w polityczne rozrywki wewnątrz firmy, a jednocześnie zadbać o swoją pozycję w organizacji? Nie jest to zadanie łatwe, a każdy lider musi wypracować swój sposób funkcjonowania w firmie, z poszanowaniem dla współpracowników na podobnych szczeblach. Dlatego podczas programu mówimy o etycznym lobbingu i uczciwym promowaniu siebie, tak by nie ulec zakulisowym rozgrywkom. Liderzy ślepi na ukryte plany i siłę relacji stojącą za decyzjami firmy, nie są w stanie efektywnie budować poparcia dla swoich pomysłów zdobywać zaufania, na które zasługują, czy też osiągać celów związanych z rozwojem zawodowej kariery. Skuteczni liderzy wiedzą jak zarządzać polityką organizacyjną i używać jej do osiągania najlepszych rezultatów.