Menu

Wyposażamy uczestników w konkretne narzędzie - przewodnik do skutecznego budowania zaufania i szybkiego zjednywania sprzymierzeńców

Jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali? Co robić, by nasze słowa wzbudzały odpowiednie reakcje? Umiejętność skutecznego przekonywania to kluczowa kompetencja wszystkich osób, szczególnie tych na stanowiskach kierowniczych oraz sprzedawców. Program, który oferujemy pozwala rozwijać i odpowiednio kształtować wielką sztukę, jaką niewątpliwie jest zjednywanie sobie ludzi. Poznając style komunikacji swoich rozmówców, ich potrzeby, oddziałując na kluczowe motywatory budujemy zaufanie i skutecznie wpływamy na sposób działania współpracowników. Dzięki temu po ukończeniu tego programu jego uczestnicy potrafią m.in. skuteczniej motywować, pokonywać opór przed zmianami, szybciej dochodzić do szczęśliwego finału negocjacji czy opanowywać sytuacje konfliktowe.