Menu

Rozwój umiejętności sił sprzedaży

1. Skuteczne Techniki Sprzedaży

Stawiamy na praktykę

Wdrożenie modelu sprzedaży w firmie nie wystarczy. Bez jego rzetelnego stosowania nie można oczekiwać sukcesu. Nasi trenerzy doskonale znają większość najpopularniejszych modeli sprzedażowych i wiedzą, że nie od innowacji zależą efekty, a od skrupulatności. Przypominamy i praktykujemy istniejący w firmie model sprzedaży, przekazując informację zwrotną i wskazując potencjalne obszary do rozwoju. Wspólnie ze sprzedawcami przełamujemy obojętność klientów, mówimy ich językiem, przewidujemy potrzeby i właściwie reagujemy. Zwracamy także szczególna uwagę na stworzenie profili produktów, spoglądając na nie okiem potrzeb potencjalnego odbiorcy.

2. Perswazyjny sprzedawca

Stawiamy na podwójną wygraną

Zbudowanie odpowiedniej relacji na linii sprzedawca – klient to najistotniejsze zadanie każdego sprzedawcy. Program ten rozwija umiejętności budowania zaufania, wywierania pozytywnego wpływu, przekonywania i osiągania w negocjacjach rezultatu wygrana/wygrana w najkrótszym możliwym czasie. Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają nie tylko metodę szybkiego i łatwego rozpoznawania stylu komunikacji, ale przed wszystkim uczą się dopasowywać swoje zachowania do potrzeb rozmówców. Przekazujemy przewodnik do skutecznego budowania zaufania i szybkiego zjednywania przychylności klientów.

3. Negocjacje handlowe

Trenujemy skuteczne rozmowy

Sprzedawca powinien wiedzieć, kiedy technikę sprzedażową zastąpić negocjacjami handlowymi, a kiedy jest to zbędne. Dlatego uczymy rozpoznawania sytuacji, w których rozsądne jest podjęcie negocjacji. Przygotowujemy także odpowiednio sprzedawcę, by mógł stosować właściwe techniki z szerokiej gamy negocjacyjnych narzędzi. Dodatkowo uodparniamy na manipulację ze strony kupującego, przedstawiając idealne do obrony alternatywy.

4. Strategie, taktyki i techniki sprzedaży złożonych rozwiązań

Szkolimy wytrwałość

Najlepszych sprzedawców cechuje wytrwałość. W zdobywaniu informacji, w wyszukiwaniu potrzeb i możliwości potencjalnych klientów, wreszcie w zjednywaniu sobie ludzi. Klienci, którym sprzedajemy „trudny produkt” pierwszy raz, muszą się przekonać, że na sprzedawcy i jego firmie można polegać i można mu zaufać. Wymaga to czasu i odpowiednich umiejętności. Podczas programu uczymy m.in. jak budować skuteczną strategią wejścia do nowej firmy, uwzględniającą potrzeby, decydentów i procesy, jak wzbudzić zainteresowanie oraz jak dostosować techniki sprzedaży do etapu relacji z klientem.

5. Zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami

Podpowiadamy agentom od zadań specjalnych

Współpraca z kluczowymi klientami to dla sprzedawcy szczególne wyzwanie - procesy decyzyjne są bardziej skomplikowane, a ilość osób biorących w nich udział przekracza standardy. Wymaga to od sprzedawcy szczególnych umiejętności w zakresie budowania strategii sprzedaży oraz długotrwałej współpracy z klientami o złożonych strukturach. Celem programu jest przygotowanie uczestników do sprawnego rozpoznawania procesu decyzyjnego klienta, roli poszczególnych osób i na tej podstawie opracowywania i wdrażania najefektywniejszego rozwiązania. Pokazujemy także, jak sprzedawać poprzez dostarczanie klientom wartości oraz jak radzić sobie z typowymi przeszkodami w procesie podejmowania decyzji.

6. Techniki sprzedaży przez telefon

Uzupełniamy pakiet umiejętności handlowych

Ten kto próbował sprzedawać przez telefon, dobrze wie, jak bardzo różni się ten rodzaj sprzedaży, od współpracy z klientem „twarzą w twarz”. Z pozoru pewne techniki są podobne – każdy sprzedawca musi nawiązać kontakt, wzbudzić zainteresowanie, zaprezentować ofertę, odpowiedzieć na zastrzeżenia oraz finalnie sprzedać produkt. Problem w tym, że dysponujemy zaledwie kilkoma pierwszymi minutami, jak nie sekundami, by odbiorca najpierw „kupił” nas i dał nam szanse zaprezentowania produktu. Dlatego nasz program stanowi uzupełnienie skutecznych technik sprzedażowych.

7. Ocena kompetencji sprzedażowych

Wzmacniamy sprzedaż

Badanie pozwala menedżerom określić mocne i słabe strony każdego sprzedawcy, a co za tym idzie zapewnić im indywidualny program rozwoju w oparciu o ich konkretne potrzeby. Koncertujemy się na procesach, technikach oraz zachowaniach kluczowych dla uzyskiwania najlepszych wyników sprzedaż. Przygotowujemy praktyczne narzędzia umożliwiające ocenę kluczowych kompetencji sprzedawców w każdej fazie spotkania z klientem.

8. Uważność

Uczymy słuchania! Uważnego, empatycznego, autentycznego kontaktu z drugim człowiekiem

Uważność, w tym empatyczne słuchanie to kluczowa kompetencja decydująca o sukcesie osób pracujących w sprzedaży. Zarówno tych pozyskujących nowych klientów, a jeszcze bardziej tych, których sukces zależy od rozwijania dobrych relacji w długiej perspektywie. Tylko czy występują ona powszechnie wśród przedstawicieli handlowych czy key account’ów? Pomimo wielu szkoleń, zdecydowana większość pracowników sił sprzedaży, w ocenie ich klientów, koncentruje się głównie na prezentowaniu i przekonywaniu, a w zbyt małym stopniu na słuchaniu i próbach zrozumienia sytuacji, wyzwań i potrzeb na głębokim poziomie. Podczas warsztatów uczestnicy doświadczą prawdziwej empatii, niektórzy być może po raz pierwszy w życiu, po to by następnie móc obdarzyć innych swoją uważnością i empatycznym słuchaniem. Dzięki temu rośnie ich gotowość do wzięcia pełnej odpowiedzialności za wpływ wywierany na innych ludzi. I skuteczność biznesowych relacji!

Więcej....

Złam Kod Zarządzania Zespołem Sprzedaży

- szkolenie otwarte button