Menu

Rozwój umiejętności specjalistycznych

1. Rozwój umiejętności trenerskich

Dzielimy się wieloletnim doświadczeniem

W przypadku, gdy ze względu na specyfikę prowadzonego biznesu, istnieje konieczność prowadzenia powtarzalnych szkoleń dla licznych grup uczestników, uzasadnione bywa przygotowanie wewnętrznego zespołu trenerskiego. Dzielimy się wtedy wieloletnim doświadczeniem naszych trenerów w zakresie przygotowywania i prowadzenia efektywnych szkoleń. Pracujemy nad kluczowymi umiejętnościami: moderowania dyskusji, prowadzenia ćwiczeń, przekazywanie informacji zwrotnej, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, emocjami uczestników i własnymi. Pomagamy również w wyłonieniu potencjalnych trenerów oraz opracowaniu kompletnych programów i narzędzi.

2. Rozwój umiejętności obsługi klienta

Projektujemy doświadczenia klientów

Jak zadbać o lojalność klientów? Projektując ich przeżycia i doświadczenia. Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu organizacji do dostarczania klientom unikalnych doświadczeń. Określając segment klientów i poznając ich oczekiwania obieramy strategię dzięki, której budujemy przewagę nad konkurencją. Dalsze działania opierają się na budowaniu spójności tej koncepcji wewnątrz firmy.

3. Rozwój umiejętności windykacyjnych

Opracowujemy strategię

Pokazujemy jak skutecznie i szybko odzyskiwać przeterminowane należności. Łączymy kompetencje w zakresie budowania lojalności klientów, technik komunikacji, perswazji, wywierania wpływu i negocjacji z praktycznym doświadczeniem konsultantów w zakresie windykacji. Pomagamy naszym klientom opracować właściwą strategię odzyskiwania należności oraz dopasować do niej procesy i procedury. Wyposażamy osoby zajmujące się windykacją w adekwatną wiedzę i umiejętności, tak by potrafili rozpoznać typ dłużnika i jego chwyty manipulacyjne i dopasowali do niego adekwatne działania.