Menu

Rozwój zaangażowania pracowników

Wskazujemy potencjał zespołu

Na efekty biznesowe składa się codzienna praca wszystkich pracowników firmy, dlatego tak ważne jest ich zaangażowanie w systematyczny rozwój całej organizacji. Badanie pozwala zmierzyć efektywność - menedżerów i ich zespołów, poszczególnych departamentów oraz całej organizacji w zakresie budowania środowiska sprzyjającego wysokiemu zaangażowaniu. Dzięki wynikom wyodrębnione zostają obszary o największym potencjale do udoskonalenia warunków pracy. Pozwala to kreować rezultaty w skali całej organizacji oraz w poszczególnych jej częściach. Określenie priorytetów tworzy dialog między pracownikami i menedżerem na temat odpowiednich warunków pracy, które pozwolą im osiągać ponadprzeciętne rezultaty. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu w proces zmian i podkreśleniu priorytetów plan działań wdrożeniowych przynosi oczekiwane efekty.