Menu

Business Strategy - symulacja zarządzania firmą

SYMULACJA ZARZĄDZANIA CAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM NA SILNIE KONKURENCYJNYM RYNKU

 

PRZEBIEG GRY
 • 5 zespołów – wcielają się w rolę zarządu konkurujących ze sobą firm
 • Zadaniem jest wygenerowanie maksymalnego zysku dla inwestora przed końcem gry
 • Wszystkie firmy startują z takimi samymi zasobami – fabryką oraz określoną sumą środków pieniężnych
 • Budżet musi wystarczyć na:
  • pokrycie kosztów stałych,
  • rekrutację, rozwój i wynagrodzenia dla pracowników
  • marketing, w tym badania rynku oraz promocję
  • inwestycje w linie technologiczne, służące do produkcji towarów, na które jest popyt.

Business Strategy - plansza

WYZWANIE DLA UCZESTNIKÓW

Zarząd podejmuje szereg decyzji, zarówno strategicznych, jak i operacyjnych. Najważniejsze z nich dotyczą:

 • Strategii rynkowej - dywersyfikacja sprzedaży czy skupienie się na jednym lub dwóch segmentach rynku,
 • Strategii marketingowej - sposoby pozyskania informacji rynkowej, kanały promocji, polityka cenowa dla poszczególnych segmentów,
 • Strategii inwestycyjnej – w jakie technologie i w jakim tempie inwestować
 • Strategii personalnej – ilu i jakich pracowników zatrudniać, na ile intensywnie ich rozwijać

Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby finansowe decyzje są niełatwe i wymagają rozważnego podejmowania kompromisów. Co więcej zarząd będzie mierzył się również ze zmianami koniunktury rynkowej, w związku z tym stanie przed koniecznością adaptacji strategii i dostosowania decyzji operacyjnych do wymagań rzeczywistości. Okoliczności sprzyjają podejmowaniu lepszych lub gorszych decyzji biznesowych a także pojawieniu się dynamiki w interakcjach między członkami zarządu. Często bardzo gorących.

Business Strategy - przebieg gry

EFEKT EDUKACYJNY

Podczas gry uczestnicy uczą się:

 • rozumieć rolę kierownictwa firmy w osiąganiu finansowych rezultatów
 • znaczenia strategii i finansowych skutków wyboru określonej strategii a także konsekwencji z jaką jest ona wdrażana - sztywnego trzymania się lub elastycznego modyfikowania
 • relacji między rachunkiem zysków i strat a ROI
 • dokonywać podstawowej analizy finansowej własnej strategii
 • rozumienia powiązań pomiędzy decyzjami podejmowanymi w różnych działach przedsiębiorstwa
 • analizy informacji i podejmowania decyzji pod presją ograniczonego czasu i zasobów
 • zarządzania kluczowymi zasobami firmy, w tym kapitałem ludzkim